Lukk

BARNE-HLR 

Dette kurset fokuserer på hjerte- og lungeredning til barn og tar også opp de mest akutte ulykkestypene, f.eks. luftveisstopp, klemskader, forgiftninger, brannskader og sårskader.

 

Dette lærer du på kurset Livreddende førstehjelp til barn, LFHB

  • Hjerte- og lungeredning til barn 0–1 år og barn fra 1 år til puberteten
  • Å vurdere den forulykkedes tilstand, å kontrollere om den forulykkede er ved bevissthet, å sørge for frie luftveier, å legge den forulykkede i stabilt sideleie, å varsle og håndtere sjokk
  • De mest akutte ulykkestypene, f.eks. fallulykker, klemskader, forgiftninger, kvelning, brannskader, sårskader og luftveisstopp
  • Kurset går også inn på hvordan man håndterer de vanligste ulykkestilfellene

 

Send oss gjerne en forespørsel dersom du ønsker mer informasjon om dette kurset. Vi svarer påfølgende virkedag. Forespørsel