Lukk

MILJØ

For oss er miljøbevissthet en selvfølgelig del av hverdagen og noe vi prioriterer høyt.

Vi tar hensyn til de viktige miljøaspektene i produktutviklingen uten å gå på akkord med de høye kravene til kvalitet. Vi jobber stadig med å minimere bruk av miljøskadelige gasser, kjemikalier og andre stoffer som påvirker miljøet negativt.

Som kunde hos oss har dere tilgang til en gjenvinningsordning som fungerer slik at vi samler inn, kildesorterer og gjenvinner tom emballasje.