Lukk

Dette lærer du på S-ABC-kurset – Førstehjelp i tilfelle ulykker

 

  • Organisere, handle og varsle ved et ulykkessted
  • Kunne utføre livreddende behandling som å kontrollere om den forulykkede er ved bevissthet, sjekke åndedrett og puls, sørge for frie luftveier og legge den forulykkede i stabilt sideleie
  • I tillegg tar vi også opp de vanligste skadetypene og hvordan man skal håndtere dem. F.eks. å stoppe blødninger, brannskader, øyeskader, å forhindre sjokk, å håndtere pustestopp samt førstehjelpsmateriell.

Send oss gjerne en forespørsel dersom du ønsker mer informasjon om dette kurset/ Forespørsel