Stäng

Livräddande utbildningar

Detta innehåller vår Livräddande Första Hjälpen Till Barn, LFHB

  • Hjärt- och lungräddning för barn 0-1 år och barn från 1 år till puberteten
  • Lägesbedömning, medvetandekontroll, skapa fri luftväg, stabilt sidoläge, larma och chock
  • De mest akuta olyckstillstånden som tex fallolyckor, klämskador förgiftningar, kvävning, brännskador, sårskador samt luftvägsstopp
  • Utbildningen inkluderar även hur man hanterar de vanligaste olycksfallen

 

Om du vill ha mer information om denna utbildning är du välkommen att skicka en förfrågan så återkommer vi näst följande vardag. Förfrågan