Stäng

Livräddande utbildningar

Detta innehåller vår D-HLR-utbildning:

  • Kedjan som räddar liv
  • Vikten av tidigt larm
  • Vikten av tidig HLR
  • Vikten av korrekta kompressioner
  • Vikten av tidig defibrillering
  • S-ABC principen och första hjälpen vid olycksfall 
  • Utbildning enligt de nationella riktlinjerna
  • Plan för uppföljning och repetitionsutbildning
  • Kunna använda en halvautomatisk hjärtstartare på ett säkert och tryggt sätt

Om du vill ha mer information om denna utbildningen är du välkommen att skicka en förfrågan/ Förfrågan