Stäng

MILJÖ

För oss är miljömedvetenhet en självklar och viktig prioritet.

Vid framställningen av våra produkter tar vi hänsyn till de viktiga miljöaspekterna utan att göra avkall på våra höga kvalitetskrav. Vi jobbar ständigt med att minimera användningen av miljöfarliga drivgaser, kemikalier samt ämnen som påverkar vår miljö negativt.

Vårt återvinningsprogram erbjuder er som kund att vi tar tillbaka tomma förpackningar som vi källsorterar och återvinner.