Stäng

Livräddande utbildningar

Detta innehåller vår S-ABC utbildning – Första hjälpen vid olycksfall

 

  • S - Organisera och agera säkert vid en olycksplats
  • A - Utföra livsuppehållande åtgärder såsom medvetandekontroll och andningskontroll. Lägga personen i stabilt sidoläge.
  • B - Stoppa stora och små blödningar. Lägga tryckförband.
  • C - Hantera och agera vid chock.

Utöver detta ingår även genomgång av de vanligast förekommande olyckorna som t.ex. fallskdor, sårskador, brännskador, ögonskador. Vi går även igenom första hjälpen material.

Om du vill ha mer information om denna utbildningen är du välkommen att skicka en förfrågan/ Förfrågan