Livräddande utbildningar

Att ha kunskapen att veta vad man ska göra vid ett olyckstillbud på jobbet eller privat skapar trygghet både för människorna omkring dig och för dig själv. Med olyckstillbud menas både en olyckshändelse eller att någon drabbas av akut sjukdom.

70-80 % av alla hjärtstopp beror på en hjärtinfarkt. Varje år drabbas 10 000 människor av plötsligt hjärtstopp – 500 överlever. Om ingen behandling eller hjärtstartare används minskar överlevnaden med 10 % per minut. Varje dag avlider ungefär 27 personer av hjärtstopp utanför sjukhus. Den tiden det tar för en ambulans att komma till platsen är ca 10 min (Källa: Hjärtstoppregistret).

Med våra första hjälpen utbildningar skapas förutsättningar för att kunna göra allt man kan för att rädda liv.

NYHET! Nu finns även möjlighet att gå vår populära HLR utbildning online. Perfekt för dem som inte kan komma ifrån när det är utbildning på arbetsplatsen eller behöver gå utbildningen på tid som passar dem. Läs mer på livräddandeutbildningar.se.