HLR / S-ABC utbildning online

Livräddande utbildningar

HLR / S-ABC utbildning online

Det kan vara svårt att samla alla anställda på samma ställe för en utbildning.  Med utbildningen online kan du kombinera en fysisk utbildning med en webbutbildning för dem som inte kan komma, eller låta alla gå HLR utbildningen på tider som passar dem!

Fördelar med online-utbildning:

✔️ Tider som passar alla.
✔️ Kursavsnitt med text och film.
✔️ Kursintyg att ladda ner.

Att ha rätt kunskap är en fråga om trygghet, både för dig själv och för din omgivning.

I utbildningen ingår teoretiska och praktiska övningar. Vid ett tillbud uppstår ofta mycket stress och då finns inte mycket tid att fundera. Övningsdockor finns att köpa i samband med beställning av kursen. Vi visar också hur det går till att använda en hjärtstartare.

HLR (hjärt och lungräddning)

Detta går vi igenom i HLR-delen:

  • Kedjan som räddar liv
  • Förstå och lära sig vikten av tidig HLR och tidigt larm
  • Kontrollera livstecken
  • Larma
  • Korrekta och effektiva kompressioner
  • Stabilt sidoläge
  • Genomgång av hjärtstartare/AED (Automatic External Defibrillator)

S-ABC

Detta innehåller vår S-ABC utbildning – Första hjälpen vid olycksfall

S – Organisera och agera säkert vid en olycksplats.
A – Utföra livsuppehållande åtgärder såsom medvetandekontroll och andningskontroll. Lägga personen i stabilt sidoläge.
B – Stoppa stora och små blödningar. Lägga tryckförband.
C – Hantera och agera vid chock.

Det värsta som kan hända dig, förutom att du själv blir drabbad, är att någon i din närhet drabbas och du står hjälplös och inte vet vad du ska göra.

Kurstider som passar alla

Med en onlinekurs kan personalen ta del av utbildningen på tider som passar dem. På så sätt kan alla ta del av utbildningen utan att verksamheten störs. Då kursen består av olika avsnitt går det bra att ta paus och fortsätta vid något annat tillfälle.

Få mod att agera

Med rätt kunskap blir det enklare att våga ta beslut och veta vad ni ska göra om någon i er närhet skulle drabbas av ett hjärtstopp. Det viktigaste är att man gör något. Det farligaste är att inte göra något alls.

Kursintyg att ladda ner

Med kontrollfrågor och prov under kursens gång säkerställs att deltagaren har tagit del och lärt sig av kursinnehållet för att få ut sitt kursintyg. Övningar sker med hjälp av en Mini Ann Docka som kan beställas samtidigt som kursen.

Tiden det tar för ambulansen att nå platsen kan variera stort beroende på var i landet du bor. Att ha kunskap är en förutsättning för att kunna agera när olyckan är framme.

Många företag satsar på att ha en hjärtsäker arbetsplats där all personal har kunskap om hur hjärt- och lungräddning går till. Kompletterat med S-ABC (olika olyckstillbud) blir arbetsplatsen säkrare för er själva och för era medarbetare.

Läs mer på Livräddande utbildningars egen hemsida:

LIVRÄDDANDEUTBILDNINGAR.SE