S-ABC

Livräddande utbildningar

S-ABC – Första hjälpen vid olycksfall (tidigare benämning L-ABC)

Att råka ut för en olycka eller att drabbas av ett akut tillstånd är en risk som vi alla lever med varje dag. Vi vet att också att den första hjälpen som kommer på plats kan vara avgörande för hur det går för den som är drabbad. Hur förberedda är ni? Med en första hjälpen utbildning får du och dina kollegor kunskap som gör att ni kan ta rätt beslut om olyckan skulle vara framme. Att ha rätt kunskap är en fråga om trygghet, både för dig själv och för din omgivning.

Detta innehåller vår S-ABC utbildning – Första hjälpen vid olycksfall

S – Organisera och agera säkert vid en olycksplats.
A – Utföra livsuppehållande åtgärder såsom medvetandekontroll och andningskontroll. Lägga personen i stabilt sidoläge.
B – Stoppa stora och små blödningar. Lägga tryckförband.
C – Hantera och agera vid chock.

Utöver detta ingår även genomgång av de vanligast förekommande olyckorna som t ex fallskador, sårskador, brännskador, ögonskador. Vi går även igenom första hjälpen material. Då våra utbildningar anpassas till dig som kund går vi även igenom de typer av olycksfall som kan hända på din arbetsplats och hur det är möjligt att förebygga dem.

I utbildningen ingår teori och praktiska övningar. Vid en olyckshändelse uppstår ofta stress och då finns inte tid att fundera kring vilken produkt som ska användas eller hur man egentligen ska göra. Genom att prova på att lägga tryckförband och att ha kunskap om vilka produkter som ska användas till vad, vid exempelvis en brännskada, större eller mindre sårskador etc, kommer du och dina kollegor att kunna göra de rätta valen om och när det skulle behövas.

Efter avslutad utbildning erhålls ett Certifikat, Kompetenskort & Diplom.

Skicka en förfrågan så återkommer vi med mer information om hur utbildningen kan anpassas för just dina behov.

Skicka förfrågan

    Om dig    Välj kurs